2010. március 25., csütörtök

Jegyzőkönyv készítési útmutató - Elektronika és Digitális technika tárgyakhoz
A jegyzőkönyvek formátuma, tartalma mindig visszatérő kérdés a laborfoglalkozásokon. Ezzel a rövid összefoglalóval szeretnék segítséget nyújtani a bizonytalan részek tisztázásához. (2009.03.02)

Fedőlap
A jegyzőkönyv rendelkezzen fedőlappal. A fedőlapon legyenek megtalálhatók az alábbi adatok:

•név
•neptunkód
•kurzuskód
•tantárgy
•mérés száma
•mérés témája
•mérés dátuma
Műszerek
A jegyzőkönyv eredményeinek reprodukálhatóságának érdekében a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mérésnél felhasznált műszerek típusát és gyári számát. Amennyiben a mérési eredmények nem műszeres mérés eredményei, hanem pl. szimulációs értékek, akkor a szimulációs program nevét és verziószámát kell lejegyezni.

Tartalom
A jegyzőkönyv tartalmazza a labor során elvégzett mérési feladatokat, illetve az azokra adott válaszokat. A szimulációs méréseknél a jegyzőkönyvben nem kell idézni a leírás teljes szövegét, elegendő azt néhány szóban - mondatban - összefoglalni. Szerepeljen még a mérési összeállítás, a kapcsolási rajz, a kapcsolás működésének leírása és a mért adatok. A mérési adatokat általában magyarázó szöveggel is el kell látni, különösen akkor, ha azok eltérnek a várható értéktől.

Adatok
Az adatokat mind táblázatosan (szövegesen), mind grafikusan meg kell jeleníteni. Grafikonoknál nagyon lényeges, hogy ne csak a függvények formája, hanem a tengelyek beosztása - mért mennyiségek, ill. mértékegységek is meglegyenek. A kézzel rajzolt ábráknál ez értelemszerű. Képernyőfotóval kiemelt ábrák esetén győződjenek meg róla, hogy a tengelyeken található mennyiségek meglegyenek, szükség esetén ezekről gondoskodni kell. A digitális fényképezőgéppel készített - főleg oszcilloszkóp - ábrák mellett fel kell tüntetni a kezelőszervek állását is! (Volts/DIV, Time/DIV kapcsolók)

Aláírás
Mindig szerepelnie kell a jegyzőkönyvek végén a következő szövegnek:

"Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen jegyzőkönyv és annak tartalma a saját munkám eredménye, az esetlegesen más forrásból származó eredmények és adatok eredetét megjelöltem."

Ezek alatt kell lennie a jegyzőkönyv készítés helyének, dátumának és a készítő aláírásának. Digitálisan beadott jegyzőkönyvek esetén a dokumentumot digitális aláírással - ebben az esetben a nyilvános kulcs személyes átadása szükséges -, ennek hiányában szkennelt aláírás beillesztésével kell ellátni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése